Өвөрхангай аймгийн газар хөдлөлтийн байнгын ажиллагаатай дэд зөвлөлийн гишүүдэд сургалт зохион байгуулав


        Хубилай хааны нэрэмжит одон орон геофизикийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн, доктор, нарийн бичгийн дарга Ч.Одонбаатар 2018 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр “Газар хөдлөлтийн аюулын үнэлгээ, бичил болон ерөнхий мужлал” сэдвээр 1 цагийн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд газар хөдлөлтийн байнгын ажиллагаатай дэд зөвлөлийн 19 гишүүд, Онцгой байдлын газрын 7 алба хаагч хамрагдлаа. Уг сургалтаар Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий,Говьсүмбэр, Дорноговь, Сайншанд, Дархан-Уул, Дундговь, Орхон, Өвөрхангай, Баянхонгор, Архангай, Баян-Өлгий аймгийн төв Өлгий сум зэрэг 12 аймгийн төвийн газар хөдлөлтийн микромужлал болон инженер-геологийн 1:10000 масштабтай зураг зохиох, Өвөрхангай аймагт газар хөдлөлтийг бүртгэх автомат системийг 2018 онд багтааж байрлуулаар судалгааны ажлыг эхлүүлэхээр ирсэн гэж мэдээлсэн. Орон нутгийн “GMN ГЭГЭЭН МОНГОЛ” телезээр нэвтрүүлэн ард иргэдэд мэдээлэл өглөө.