Ажилтан албан хаагчдад гамшгаас хамгаалах бэлэн бай сургалт зохион байгууллаа.


Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын “ДЭЛГЭРЭХ ХҮНС” ХХК –ны 41 ажилтан албан хаагчдад 2018 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, олон нийт, иргэдийг болзошгүй гамшиг аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх гамшгаас хамгаалах “Бэлэн бай” сургалтын багц хичээлийн гал түймэр, газар хөдөлт гэсэн сэдвээр 2 цагийн сургалт зохион байгууллаа.