Эрхэм зорилго

“ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ЗАМААР ЭМЗЭГ БАЙДАЛ, ЭРСДЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЯВДАЛ МӨН”