Шүлхий өвчнөөс сэргийл!!!


Өвөрхангай Онцгой Байдлын Газар-н зураг.